In De Cultuurloft geven we een platform aan een veelheid van creatieve projecten over de verschillende kunstdisciplines heen. 
We bieden een forum aan hedendaagse kunst, kunstenaars die zich multidisciplinair uiten, componisten, muzikanten, schrijvers, woordkunstenaars, acteurs, reporters, fotografen, ontwerpers, ... .

 

 Zij presenteren er hun originele creaties en projecten en wij moedigen hun samenwerkingsprojecten aan.

We organiseren ook zelf cross-overprojecten en bieden kunstenaars alle mogelijkheden tot kruisbestuiving. In onze eigen locatie presenteren we kleinschalige, in een bijna huiselijke sfeer, puur akoestische concerten voor een luisterend publiek, poëzieperformances, literatuur, kamertheater, tentoonstellingen, performances, workshops, smaakcultuur, … en de samenwerkingsverbanden tussen de verschillende creatieve disciplines.

Per definitie dus heel gevarieerd, maar met als constante: een rechtstreeks contact met de kunstenaars en de beleving van het publiek staat voorop. Het zit in onze missie ingesloten dat we ook grotere projecten buiten onze eigen locatie opzetten. Projecten die gewoon om een andere locatie vragen, maar vooral ook om de mogelijkheid te creëren om grotere groepen mensen te bereiken. We willen ons profileren als een open cultuurhuis. De bedoeling is dan om op de meest verscheidene locaties in Vlaanderen kunstprojecten te realiseren, waarbij we maximaal gebruik willen maken van de openbare ruimte, al dan niet vertrekkende van onze thuisbasis in Gent.


We hebben vooral aandacht voor jong/nieuw talent, maar evengoed voor de ‘gevestigde waarden’ met nieuwe projecten. We kiezen voor de kunstenaars-artiesten die een kruisbestuiving kunnen teweeg brengen, zowel tussen de verschillende kunstenaars-artiesten onderling als met het publiek. Een nieuwsgierig publiek, dat ook het lef heeft die nieuwe creatieven te ontdekken. 
We laten ons bij dit alles graag inspireren door de kunstenaarsateliers van vooral begin vorige eeuw, waar kunstenaars met bevriende muzikanten, schrijvers, dichters, ... en cultuurliefhebbers samen kwamen om in de ateliers het werk van de kunstenaars te ontdekken, maar ook muziek te maken, literatuur te bespreken, ... het culturele leven nieuwe impulsen te geven. 
COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED   DE CULTUURLOFT

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS