CultureDots

Architecten in Culture Belevenissen

Het was onderschreven in de missie van De Cultuurloft om cultuur en het bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. De mogelijkheden te schetsen en te omkaderen tussen gebeurlijke samenwerkingen. 
Dat deed ons beslissen om daadwerkelijk een go-between te worden tussen beide sectoren.
Er lagen, naar onze mening, heel wat mogelijkheden open en dachten dat we ons daarbij vooral konden focussen op de communicatie tussen beiden, of beter gezegd hoe cultuur een manier van communiceren kon zijn voor het bedrijfsleven met hun doelgroepen.
Vandaar dat wij een externe afdeling zouden opstarten die zich specifiek daarmee zou bezighouden. Vanuit onze ervaring in beide sectoren konden we die mogelijkheden goed inschatten en voor beide partijen ook goed kaderen om win-win creaties op te zetten.

CultureDots - Architecten in Culturele Belevenissen.

Een bureau voor experience marketing dat midden 2020 zou opstarten.
Wat bleek midden in een Covid19-crisis te vallen.
Van opstarten was er dus helemaal geen sprake. De hele economie had het lastig en al zeker de wereld van evenementen om nog niet te spreken over de cultuursector.
De twee actoren die wij met elkaar wilden gaan verbinden om commerciële boodschappen te ondersteunen.
Niets bleek minder waar.

Onze boodschap van: 'Laat uw product, dienst, bedrijf, merk, idee, boodschap, ... beleven via de emotionele meerwaarde van Kunst en Cultuur was niet realiseerbaar op dat moment.

We konden niet opstarten en midden 2022 trok de raad van bestuur er de stekker uit.

We zijn dus jammer genoeg nooit van start gegaan.

Ik wou de idee achter de opstart echter niet zomaar verlaten en heb daarom hier toch een pagina op de website gelaten om de samenwerking tussen de culturele sector en het bedrijfsleven te blijven sensibiliseren.

Ik blijf immers achter de idee staan dat er heel wat mogelijkheden liggen in die samenwerking. Wat voor beide sectoren een win-win kan inhouden. Wie weet gaan we er toch nog voor.

Waarom cultuur als communicatiedrager?

CultureDots

Luc Schreyen

"Ik schreef

dit boekje om de

mogelijkheden toe te lichten

hoe een effectieve marketingcommunicatie

kan opgezet worden via

culturele belevenissen."

U hanteert een, voor de doelgroepen, niet commercieel ‘communicatiekanaal’ om uw boodschap te brengen.


U wint aan geloofwaardigheid, authenticiteit, echtheid, ...


U kan uw brand transformeren - verpersoonlijken - en beleveniswaardig maken.


Uw doelgroepen vragen naar verrijkende en opwindende belevenissen.


En ... dat hangt van uw doelstellingen af!De Meerwaarde van Cultuur


De culturele wereld heeft een groot en verscheiden aanbod aan originele ideeën, beelden en projecten.


De communicatie met het juiste cultuurproject maakt een veelheid aan inhoudelijke communicatie mogelijk. Authentiek, jong, dynamisch, stijlvol, geëngageerd, verfrissend, vernieuwend, ... .


Dankzij de juiste (cultuur)tool kan u uw communicatie aan uw doelstelling laten beantwoorden.

‘Echtheid’ is de

belangrijkste meerwaarde

van een culturele beleving.

Kunst en Cultuur gebruiken als Communicatiedrager


Dit sluit aan bij wat Gilmore en Pine II catalogeren als ‘invloedrijke authenticiteit = betekenis verlenen’ en ook als ‘referentiële authenticiteit = verwijs respectvol naar wat echt is’.


Invloedrijke en referentiële authenticiteit komt voort uit de vraag van de mensen of het aanbod hen in positieve zin kan veranderen. In hoeverre het aanbod een hoger doel dient en of ze er zelf hun emotionele identiteit kunnen mee ondersteunen.


De link naar kunst en cultuur, de directe esthetische beleving, zal de echtheid/authenticiteit, centraal stellen.


Kortom, cultuur is een ideale communicatietool om positieve relaties te genereren en uw boodschap tot bij uw verschillende doelgroepen te brengen.Cultuur in uw beleveniskader.


Er zijn een aantal grote voordelen aan de connectie met cultuur om uw boodschap door te geven naar uw doelgroep:


- Vooreerst is er het positieve imago dat uitgaat van een bedrijf dat gelinkt wordt met cultuur.


- Klanten bewegen zich in veel verschillende (doel)groepen waardoor ze moeilijk te bereiken zijn.

Via een cultuurbelevenis kan u ze toch makkelijker bij elkaar brengen en uw boodschap doorgeven.


- De esthetische meerwaarde van de cultuurinbreng wordt ook toegekend aan het bedrijf of merk, mits er een geloofwaardige relatie is.


- De belevenis van een cultureel event heeft steeds een amusementswaarde en/of een lerende inhoud.

Twee van de vier types belevenisdomeinen zoals omschreven door Pine II & Gillmore en misschien wel de belangrijkste om de link te maken tussen uw boodschap en de doelgroep.

De Jas Van Waarden (Suzanne Piët)


Doelgroepen zitten dikwijls in veel verschillende vakjes. Ze trekken naargelang de omstandigheden een verschillende jas aan: 'de Jas van Waarden', zoals Suzanne Piët het omschrijft in haar boek 'De Emocode'. Zichtbaar voor de één en herkenbaar voor de ander, wisselbaar voor de drager om zo bij iedere groep te horen, verschillende identiteiten aan te nemen.Authenticiteit


CultureDots heeft zich gespecialiseerd in events en communicatie-vormen gebaseerd op de meerwaarde van het culturele aanbod. Cultuur maakt uw boodschap immers “echt” - “authentiek”.


Via die culturele invalshoek, effectieve product- en merkcommunicatie ontwikkelen zowel BtoB als BtoC.Belevenis


Een 'belevenis' rond uw dienst, product, merk, bedrijf, etc. is in het huidige medialandschap één van de belangrijkste communicatie-middelen om uw boodschap tot bij uw doelgroep te brengen.


Consumenten, maar ook professionele relaties, zijn steeds op zoek naar ‘verrijkende belevenissen’ en 'authenticiteit’. Ze willen meer dan een product of dienst.


Net omdat een belevenis voor een groot deel subjectief wordt ervaren is deze erg overtuigend voor uw doelgroep, zij overtuigen immers zichzelf.

De verbondenheid met uw aanbod versterkt hierdoor aanzienlijk. Zij zullen van uw bedrijf/merken gaan houden ... Lovebrands!

Waarom CultureDots ?

Onze ervaring in zowel marketingcommunicatie als de cultuursector staan garant voor een effectieve en creatieve benadering van uw doelstellingen.


Dankzij onze flexibele structuur brengen we de juiste ervaring en kennis bij elkaar om uw doelstellingen te realiseren.


U werkt samen met een team van mensen met:

- een ongelooflijke passie voor cultuur

- een enorme gedrevenheid voor hun communicatievak

- een arsenaal aan know how uit beide sectoren


We worden uw externe partner om uw doelstellingen te realiseren.

Zo waren wij graag uw externe partner geworden!
Misschien ooit !