Over

• De Cultuurloft heeft zich steeds op een professionele manier geprofileerd als 'multi'-kunst en cultuurhuis. Dat hield in dat we kansen gaven, een platform boden aan de meest uiteenlopende artistieke disciplines, een grote differentiatie van kunstenaars, hun samenwerkingsprojecten en die grote creatieve verscheidenheid aan het publiek presenteeerden. Daarbij was er speciaal aandacht voor nieuw talent, ongewone thema’s en/of visies, nieuwe vormen van kunstuitingen, nieuwe projecten, ...
• We stelden de beleving van het publiek voorop. Kunst & cultuur met een open mind presenteren aan verschillende publieksgroepen. De participatie vergroten bij een nieuw publiek.
• De Cultuurloft wilde ook het labo zijn, waar kunstenaars-artiesten de mogelijkheden kregen om nieuwe samenwerkingsvormen, kruisbestuivingen en cross-overs te zoeken. Dat kon dan gaan om eigen initiatieven van de kunstenaars, maar ook multidisciplinaire projecten die we zelf, samen met de kunstenaars, opstartten.
• De samenwerkingsverbanden zochten we ook buiten de cultuursector, zodat cross-overs met andere sectoren konden gerealiseerd worden. In dat licht wilden we ook de banden tussen de cultuursector en het bedrijfsleven aanhalen en omkaderen. Zo dat niet alleen artistieke projecten mogelijk werden, maar tegelijk win-win situaties voor beide partijen gecreëerd werden.Visie en doelstellingen

De Cultuurloft was een broedplaats, een laboratorium en een platform die de samenwerking tussen de verschillende disciplines aanmoedigde en daarvoor zelf ook creatieve, multidisciplinaire projecten en initiatieven organiseerde.
We zochten daarbij de uitersten in participatie op. Heel kleinschalig, met een rechtstreeks contact tussen de kunstenaars en het publiek (in al zijn diversiteit, met zijn verschillende groepen, culturen, leeftijden, ...), wat een vlotte communicatie mogelijk maakte en de kunstvormen toegankelijker. Een brede participatie was ook een belangrijke drijfveer om grotere tot grootse creatieve, multidisciplinaire projecten op te zetten.

In onze projecten was steeds de ruimte voorzien voor kunst- en cultuureducatie door samenwerking met het kunstonderwijs, maar ook door de projecten op een educatieve manier open te stellen voor jongeren om hen te stimuleren kennis te nemen van de verscheidenheid van de verschillende kunstdisciplines en mogelijks deel te nemen aan de projecten.

Daarnaast heeft de cultuurloft zich ook tot doel gesteld een brug te zijn tussen de cultuursector en het bedrijfsleven en hun samenwerking te optimaliseren. Daarvoor werd een afzonderlijke service opgestart, een bureau voor experience marketing met een focus op kunst en cultuur: 'CultureDots - Architecten in Culturele Belevenissen'. 

CONTACT


De Cultuurloft


Schaapherderstraat 10

9032 Gent


+32 (0)486 72 45 82

info@decultuurloft.be

www.decultuurloft.beLuc Schreyen

+32 (0)486 72 45 82

luc@decultuurloft.be