• We willen ons met De Cultuurloft op een professionele manier profileren als 'multi'-kunst en cultuurhuis. Dat houdt in dat we kansen geven, een platform bieden aan de meest uiteenlopende artistieke disciplines, een grote differentiatie van kunstenaars, hun samenwerkingsprojecten en die grote creatieve verscheidenheid aan het publiek presenteren. Daarbij is er speciaal aandacht voor nieuw talent, ongewone thema’s en/of visies, nieuwe vormen van kunstuitingen, nieuwe projecten, ...
• We stellen de beleving van het publiek voorop. Kunst & cultuur met een open mind presenteren aan verschillende publieksgroepen. De participatie vergroten bij een nieuw publiek.
• De Cultuurloft wil ook het labo zijn, waar kunstenaars-artiesten de mogelijkheden krijgen om nieuwe samenwerkingsvormen, kruisbestuivingen en cross-overs te zoeken. Dat kan dan gaan om eigen initiatieven van de kunstenaars, maar ook multidisciplinaire projecten die we zelf, samen met de kunstenaars, opstarten.
• De samenwerkingsverbanden zoeken we ook buiten de cultuursector, zodat cross-overs met andere sectoren kunnen gerealiseerd worden. In dat licht willen we ook de banden tussen de cultuursector en het bedrijfsleven aanhalen en omkaderen. Zo dat niet alleen artistieke projecten mogelijk worden, maar tegelijk win-win situaties voor beide partijen gecreëerd worden.Visie en doelstellingen

De Cultuurloft is een broedplaats, een laboratorium en een platform die de samenwerking tussen de verschillende disciplines aanmoedigt en daarvoor zelf ook creatieve, multidisciplinaire projecten en initiatieven zal organiseren.
We zoeken daarbij de uitersten in participatie op. Heel kleinschalig, met een rechtstreeks contact tussen de kunstenaars en het publiek (in al zijn diversiteit, met zijn verschillende groepen, culturen, leeftijden, ...), wat een vlotte communicatie mogelijk maakt en de kunstvormen toegankelijker. Een brede participatie is ook een belangrijke drijfveer om grotere tot grootse creatieve, multidisciplinaire projecten op te zetten.

In onze projecten zal steeds de ruimte voorzien zijn voor kunst- en cultuureducatie door samenwerking met het kunstonderwijs, maar ook door de projecten op een educatieve manier open te stellen voor jongeren om hen te stimuleren kennis te nemen van de verscheidenheid van de verschillende kunstdisciplines en mogelijks deel te nemen aan de projecten.

Daarnaast heeft de cultuurloft zich ook tot doel gesteld een brug te zijn tussen de cultuursector en het bedrijfsleven en hun samenwerking te optimaliseren. Daarvoor werd een afzonderlijke service opgestart, een bureau voor experience marketing met een focus op kunst en cultuur: 'CultureDots - Architecten in Culturele Belevenissen'.  www.culturedots.be 

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS